JURIDISKT MEDDELANDE OCH ALLMÄNNA REGLER OCH VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING

1.- Omfattning.
Syftet med detta dokument är att fastställa och definiera regler och villkor för acceptabel användning av webbplatsen: https://paradisealacarte.com/ (hädanefter ”Webbplatsen”), alla dess sidor och innehåll som ägs av Paradise a la carte, S.L., som nås via domänen https://paradisealacarte.com/ och eventuella underdomäner, samt de allmänna regler och villkor för försäljning som gäller som följd av köp gjorda i vår webbutik.

Användning av Webbplatsen tilldelar status som användare och utgör godkännande av alla regler och villkor som finns i detta juridiska meddelande. Användaren förbinder sig att läsa detta juridiska meddelande noggrant varje gång han eller hon avser att använda Webbplatsen, eftersom regler och villkor i detta juridiska meddelande kan ändras när som helst.

Användning av vår webbutik, oavsett som en besökare eller en registrerad användare, tilldelar status som konsument eller användare, och utgör godkännande av de allmänna reglerna och villkoren för försäljning.

Användaren förbinder sig att noga läsa detta juridiska meddelande och de allmänna reglerna och villkoren för försäljning varje gång han eller hon avser att använda Webbplatsen, eftersom regler och villkor i detta juridiska meddelande kan ändras när som helst. Användaren kan när som helst granska alla juridiska meddelanden via vår Webbplats.

Om du önskar få dessa juridiska meddelanden skickade till dig i ett annat format, vänligen be om det i kommentarsfältet när du skickar in din beställning.

Genomförandet av alla nödvändiga steg för att köpa en produkt via vår webbutik, samt genom att placera din beställning, innebär för användaren en fullständig och förbehållslös efterlevnad av alla regler och villkor som publiceras på Webbplatsen.

Dessa regler och villkor tillämpas från och med början av processen för att göra online-köpet till och med mottagning av sändningen, såväl som genom slutet av returneringsperioden och andra garantier som är lagligt fastställda, beroende på vad som är tillbörligt.

2.- Webbplatsens äganderätt.
Ägaren av denna Webbplats skall vara Paradise a la carte, S.L., med företagsadressen Calle del Mediterráneo s/n planta 1ª puerta B, edificio Solimar, C.P. 29780, de Nerja, CIF-nr: B93468122. Registrerat i Malagas företagsregister, i volym 5515, Bok 4422, P 55, Sektion 8, Blad MA-134038, 1:a inträde.

Du kan kontakta oss på följande telefonnummer eller genom följande e-postadress: [email protected]


3.- Immateriella rättigheter och äganderättigheter.
Den här Webbplatsens immateriella äganderätt hör till Paradise a la carte, L.L.C. och Paradise a la carte, S.L. innehar rätten att använda webbapplikationen i Spanien.

Otillåten reproduktion, distribution, marknadsföring eller modifiering, helt eller delvis, av Webbplatsens innehåll, utgör en överträdelse mot Paradise a la carte, L.L.C:s immateriella rättigheter. Dessutom är alla märken, varumärken eller utmärkande märkningar av någon typ som finns på Webbplatsen skyddade av lagen.

Obehörig användning av informationen som finns på denna Webbplats, såväl som eventuella skador som orsakats av Paradise a la carte, S.L:s och Paradise a la carte, L.L.C:s immateriella rättigheter och äganderättigheter, kan leda till inlämnande av tillbörliga rättsliga åtgärder, och utsättas för ansvar som sådan obehörig användning kan orsaka.

Om någon av de produkter som säljs i vår webbutik omfattas av skydd för immateriella rättigheter, bekräftar Paradise a la carte, S.L. att det är tillåtet att sälja och distribuera produkten till konsumenten.


4.- Ansvarsbegränsning.
Innehållet, programmen, informationen och/eller de råd som tillhandahålls på denna Webbplats är endast avsedda för informationsändamål. Paradise a la carte, S.L., frånsäger sig allt ansvar som är relaterat till effektiviteten eller noggrannheten av detta, och skall inte vara ansvariga för skada som uppkommit, avtalsenligt eller på annat sätt, av användare som är förlitar sig på sådant innehåll, program, information och/eller råd. Användarna skall själva bestämma om det är lämpligt att använda sådant innehåll, program, information och/eller råd.

Denna Webbplats kan lägga ut innehåll som tillhandahålls av tredje part eller andra instanser. Paradise a la carte, S.L. avstår från ansvar relaterat till sanningen eller noggrannheten i sådant innehåll och skall inte vara ansvariga för skada som uppkommit av användare, avtalsmässigt eller på annat sätt, som förlitar sig på sådant innehåll.

Paradise a la carte, S.L. förbehåller sig rätten att ändra innehållet på Webbplatsen utan förvarning och utan begränsning.

Paradise a la carte, S.L. frånsäger sig dessutom från ansvar för följdskador på grund av bristande tillgänglighet eller oförmåga att komma åt denna Webbplats och eventuella tjänster som erbjuds.

Paradise a la carte, S.L. garanterar inte att Webbplatsen är fri från virus eller andra element som kan påverka användarens tekniska system. Paradise a la carte, S.L. frånsäger sig allt ansvar, avtalsenligt eller på annat sätt, till användare som använder sig av systemet och som medför skador av något slag som orsakas av ett datavirus eller andra element på Webbplatsen.

Paradise a la carte, S.L. frånsäger sig ansvar för tjänster som kan tillhandahållas på Webbplatsen av tredje part.

Paradise a la carte, S.L. frånsäger sig ansvar för de tjänster och/eller den information som kan tillhandahållas av andra webbplatser som har länkats till på Webbplatsen. Paradise a la carte, S.L. kontrollerar inte och övervakar inte på något sätt webbplatser som ägs av tredje part. Vi rekommenderar användare som besöker dessa webbplatser att vara försiktiga och att ta hänsyn till de juridiska regler och villkor som tillhandahålls av sådana webbplatser.

Användare som lämnar information till Paradise a la carte, S.L., accepterar att vara sanningsenliga och inte bryta mot tredje parts rättigheter eller bryta mot rådande lagar.


5.- Användarvillkor för användare i portalen.
Tillgång till denna Webbplats är gratis förutom kostnaden för anslutning till internet via ett internetleverantörsabonnemang som ägs av användaren.

Det är uttryckligen förbjudet att använda denna Webbplats för ändamål som är avsedda att skada Paradise a la carte, S.L., tredje parter, eller på något annat sätt överbelasta, skada eller göra nätverk, servrar, annan datorutrustning (hårdvara), eller produkter och programvara inopererbara, som tillhör Paradise a la carte, SL eller någon tredje part.

Om användaren blir medveten om att de länkade webbsidorna hänvisar till webbsidor vars innehåll eller tjänster är olagliga, skadliga, nedgraderande, våldsamma eller på annat sätt omoraliska, skulle vi uppskatta om användaren kontaktar Paradise a la carte, S.L.


6.- Policy för personuppgiftsskydd.
Enligt organiska lagen 15/1999 från 13 december, med titeln Skydd av personuppgifter, informerar Paradise a la carte, S.L. härmed användarna av Webbplatsen https://paradisealacarte.com/ att information som tillhandahålls på vår Webbplats via motsvarande formulär och e-postmeddelanden, och all information som anses vara personuppgifter, kommer att införlivas i våra arkiv, för ändamålet att hantera de begärda tjänsterna, svara på dina önskemål och/eller behandla din beställning.

Dessa arkiv finns registrerade hos den spanska dataskyddsbyrån i enlighet med aktuell gällande lag och interna utvecklingsregleringar.

Användare garanterar och är, under alla omständigheter, ansvariga för att de personuppgifter som tillhandahålls är sanningsenliga, korrekta, aktuella, autentiska, tillämpliga och inte överdrivna – och de accepterar att behålla sådana uppgifter aktuella i vederbörlig ordning.

Under de omständigheter där det, för att slutföra en beställning, är nödvändigt att fylla i ett formulär och klicka på knappen Skicka, kommer slutförandet av en sådan process innebära att användaren har informerats om, och uttryckligen godkänner, villkoren för de klausuler som är kopplade till ett sådant formulär eller accepterandet av sekretesspolicyn.
6.1.- Uppgifter från tredje parter: Om beställningen innehåller personuppgifter som inte ägs av användaren, skall användaren enligt tidigare meddelande informera ägarna om sådan information om innehållet i de föregående styckena. Paradise a la carte, S.L. frånsäger sig allt ansvar som följer av överträdelsen av detta krav.
6.2.- Uppgifter om minderåriga: Det är förbjudet att tillhandahåll uppgifter som tillhör minderåriga (under 18 år) via denna Webbplats. Paradise a la carte, S.L. frånsäger sig allt ansvar som följer av överträdelsen av detta krav.
6.3.- Reklamkommunikation via elektroniska medel: Kommunikation som sker via e-post eller andra elektroniska medel är nödvändigt för att hantera din beställning eller att för att kommunicera om produkter eller tjänster liknande de som köpts eller införskaffas.
All reklamkommunikation som inte ingår i föregående stycke skall uttryckligen godkännas av mottagaren, i enlighet med gällande tillämplig lag.
6.4.- Säkerhetsåtgärder: Den part som ansvarar för att upprätthålla poster som innehåller personuppgifter har antagit de rättsligt nödvändiga säkerhetsåtgärderna för att skydda sådana uppgifter och har installerat alla tekniska hjälpmedel och åtgärder som för närvarande finns teknologiskt tillgängliga för att förhindra förlust, missbruk, förändring, obehörig åtkomst och stöld av personuppgifterna som tillhandahålls.
6.5.- Sekretess-skyldighet: Användaren innehar sekretess och icke-avslöjande gällande alla uppgifter som lämnas in för hans eller hennes konto. Trots det föregående är användaren medveten om möjligheten att säkerheten hos den kommunikation som utförs via nätverket kanske inte är helt osårbar.
6.6.- Berörda parters rättigheter: Enligt den organiska lagen om skydd av personuppgifter (LO 15/1999) och RD 1720/2007 kan användaren utöva sin rätt att få tillgång till, korrigera, återkalla och vara oense om användningen av personuppgifter, genom att adressera en skriftlig text med en kopia av sitt ID eller pass till följande adress: Calle del Mediterráneo s/n planta 1ª puerta B, edificio Solimar, C.P. 29780, de Nerja.

7.- Cookies.
Cookies hjälper till att förbättra Webbplatsens funktionalitet. Kungligt dekret art. 4, lag 13/2012 från den 30 mars, som ändrar lag 34/2002 från den 11 juli om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel, fastställer kravet på informerat samtycke innan lagring eller åtkomst av information från användarens dator sker under vissa omständigheter.
Om vi använder andra typer av cookies än vad som behövs kan du hämta Cookie-policyn i den relaterade länken som kan nås från Webbplatsens startsida.

8.- Sociala media.
Genom att bli en fan, följare eller annan liknande status i relation till vårt företag, via någon av de olika sociala nätverkssidorna, i samband med detta avtal, bör du komma ihåg att Paradise a la carte, S.L. är begränsade till att få tillgång till eller ladda ned dina uppgifter via en viss profil. Eventuell korrigering av dina uppgifter eller begränsningar av information eller inlägg ska hanteras via din profil eller ditt användarkonto som underhålls på varje socialt nätverks webbplats. Som standard samtycker du till:

 1. a) Användningen av dina personuppgifter inom sådana sociala nätverks webbplatser, inom villkoren för varje webbplats sekretesspolicy:
  Facebook http://www.facebook.com/policy.php?ref=pf
  Instagram https://help.instagram.com/155833707900388
  Twitter http://twitter.com/privacy
  Linkedin http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
  Pinterest https://about.pinterest.com/es/privacy-policy
  Google* http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
  *(Google+ och YouTube)
  b) Paradise a la carte, S.L: s tillgång till informationen i din profil eller ditt konto, är beroende av dina personliga inställningar för varje enskild webbplats, vilka kan vara mer eller mindre expansiva i omfattning.
  c) Få publicerade meddelanden om våra händelser eller våra kommentarer som kan visas på din vägg eller profil.
  d) Få kommunikation om våra produkter/händelser.
  Om du vill sluta följa oss behöver du bara klicka på alternativet som säger ”Sluta gilla” eller ”Sluta följa”. Du kan när som helst utöva din rätt att få tillgång till, korrigera, återkalla och motsätta dig användningen av personuppgifter genom att skriva till adressen som visas ovan eller genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected]


9.- Försäljning av varor, leverans och ansvar.
Via Webbplatsen https://paradisealacarte.com/ kan konsumenter eller användare köpa produkter. Dessa produkter är indexerade och vid val av produkt kommer tillgänglig information att visas angående produkten gällande dess detaljer, användningsområden och pris samt inkludera en eller flera beskrivande fotografier. Innan köpet slutförs bör användaren kontrollera och utvärdera att produkten är lämplig för hans eller hennes behov. Teknisk assistans, alternativ för efter försäljningen och andra kommersiella garantier, om några, kan också visas.
Innan köpet slutförs bör användaren kontrollera och utvärdera att produkten är lämplig för hans eller hennes behov. Vidare måste användaren vara minst 18 år gammal, tillhandahålla nödvändig information och acceptera dessa regler och villkor.
Att slutföra beställningsformuläret utgör inte automatisk acceptans av beställningen från Paradise a la carte, S.L. – Ordern har accepterats när ett automatiserat e-postmeddelande som bekräftar beställningen skickats.
9.1.- Förfarande för att slutföra ett köp:
Kunden skall följa anvisningarna som visas på skärmen och fortsätta att lägga till produkter i varukorgen utan att generera något åtagande att köpa dem. Kunden kan se korgen eller tömma den genom att ta bort produkterna.
Om kunden önskar gå vidare med köpet, ska han eller hon acceptera köpet genom att klicka på Beställ-knappen, acceptera reglerna och villkoren, det juridiska meddelandet och eventuella andra specifika villkor som är knutna till köpet.
Därefter, om du inte redan har tillhandahållit det, kommer kunden att bli ombedd att tillhandahålla sina personuppgifter i fält som är markerade med en asterisk, vilka krävs för att på lämpligt sätt slutföra leveransen av beställningen. Kundregistrering i förväg är inte ett krav.
Kunden kan verifiera att uppgifterna är korrekta och, om nödvändigt, korrigera felaktiga uppgifter via ”Redigera”-knappen.
För att slutföra inköpsprocessen klickar du på knappen ”Köp nu” (eller något liknande på annat språk) som skapar en betalningsskyldighet.
Om det finns hjälpsidor tillgängliga under processen kommer de att förse kunden med ytterligare information om inköpsprocessen.
När försäljningen av en produkt är klar och betalningen har mottagits och verifierats, och Paradise a la carte, S.L. bekräftar mottagandet av beställningen via e-post inom 24 timmar från inköpstillfället, kommer Paradise a la carte, S.L. att skicka produkterna. Om produkterna inte finns tillgängliga kommer användaren att få meddelande om det via e-post.
Om betalning sker med kreditkort debiteras kortet med hjälp av ett ekonomiskt försäljningssystem. Alla transaktioner genomförs inom en SSL-servermiljö (Secure Socket Layer) för att säkerställa dina uppgifters säkerhet och sekretess.
Försäljningskontraktet upphör när produkten har levererats, även om garantier och information upprätthålls efter denna tid av affärs- och rättsliga skäl (om det accepteras).
Under inga omständigheter skall Paradise a la carte, S.L. ansvara för någon annan typ av skada, oavsett faktisk, indirekt eller övrigt, eller för den förlust av vinst som köparen kan ha ådragit sig på grund av problem som uppstår vid försäljning och leverans av produkten.
Paradise a la carte, S.L. skall inte vara ansvariga för förseningar, eller oriktigt eller felaktigt offentliggörande av information när det är ett resultat av händelser eller omständigheter utom deras kontroll, inklusive, men inte begränsat till, statliga åtgärder, brand, översvämning, upplopp, jordbävning, tekniska fel, hackning, uppror, explosion, handelsförbud, laglig eller olaglig arbetsstrejk, brist på personal eller material, avbrott i transport av något slag, försening i arbetet eller någon annan omständighet utom deras kontroll.
För ytterligare information om din beställning eller om du har faktureringsfrågor, kontakta kundtjänsten via e-post på följande adress: [email protected]
Tidsram för leverans:
Leveransen kommer att slutföras ungefär 48-72 timmar efter beställningen gjorts för de beställningar som ska levereras inom spanska halvön, Ceuta, Melilla och Balearerna. För beställningar som ska levereras till Kanarieöarna, kommer leveransen att utföras cirka 72-96 timmar efter beställningen. Beställningen nås från alla operativsystem, plattformar och webbläsare. Om du stöter på problem, vänligen kontakta oss.


10.- Prissättning, betalningsmetoder och dokumentation.
Produktpriserna är angivna i euro, som visas på motsvarande produktsidor över hela Webbplatsen, och gäller under den tid de förblir tillgängliga på Webbplatsen.

Kreditkort är den accepterade betalningsmetoden. Tillämpliga skatter ingår i det angivna produktpriset.

Fraktkostnader ingår inte i produktpriset, och är kostnader som användaren ska verifiera och acceptera innan beställningen görs. Fraktkostnaderna inkluderar kostnaderna för leverans av produkten till din adress, och som varierar beroende på produktens storlek och vikt, eller slutdestinationen. För beställningar över eX [sic] euro, är frakten gratis.

Generellt kommer bekräftelse på betalningskvittot att skickas av Paradise a la carte, S.L. via e-post.


11- Garanti.
Produkterna har en 2 års garanti, från och med dagen för mottagandet. Mottagningsdatumet fastställs i fraktfirmans leveranskvitto, som användaren skriver under vid mottagandet av produkten. Begagnade produkter har en 1 års garanti.

Förbrukningsvaror har en garanti som är effektiv fram till produktens utgångsdatum. I samband med förbrukningsvaror måste användaren använda lämpliga förvaringsmetoder.

Garantin berättigar användaren till produktreparation eller ersättning (förutom förbrukningsmaterial eller begagnade produkter), en prissänkning eller uppsägning av kontraktet.

Om Paradise a la carte, S.L. hävdar att ett visst alternativ ger upphov till oproportionerlig skada för företaget, och efter konsumentens överenskommelse, kan ett annat lämpligare alternativ väljas.

Under de sex följande månaderna efter leveransen av den reparerade produkten, ansvarar Paradise a la carte, S.L. för felaktiga delar som ligger till grund för reparationen, förutsatt att sådana icke-bekräftade delar har samma ursprung som den ursprungliga defekten.


12.- Användarens skyldigheter.
All kommersiell användning av produkter som innehåller det registrerade varumärket är uttryckligen förbjudet, med undantag för uttryckligt tillstånd från Paradise a la carte, S.L. eller någon annan registrerad varumärkesägare.

Användaren förbinder sig att remittera beloppet av produktens pris och använda de inköpta produkterna i enlighet med alla gällande lagar och dessa allmänna regler och villkor.

Användaren förbinder sig att hålla sitt lösenord konfidentiellt, och meddela oss omedelbart om otillåten användning av kontot eller åtkomst misstänks. Användaren accepterar att inte använda en annan användares konto, användarnamn eller lösenord.


13.- Paradise a la carte, S.L: s skyldigheter.
Paradise a la carte, S.L. samtycker att de kommer göra all nödvändig information avseende produkten tillgänglig för användaren, och när köpet är slutfört, skicka ett e-postmeddelande med bekräftelse som visar kvittot på den lagda beställningen och betalningsbekräftelsen.

De samtycker också till att behålla de nödvändiga reservdelarna, eller begära dem från tillverkaren, under en period av 5 år efter produktens slutliga tillverkningsdatum.

Dessutom ska Paradise a la carte, S.L. ta fram en faktura som ska skickas till konsumenten tillsammans med hans eller hennes beställning.

14.- Uppsägning.
Om du inte är nöjd med de produkter som köpts i vår webbutik, har du rätt att säga upp avtalet genom att returnera dina inköp, enligt vad som beskrivs i följande stycken.

Den period inom vilken användaren kan begära uppsägning löper ut 14 kalenderdagar efter det att du, eller en auktoriserad tredje part, utöver fraktfirman, mottog produkten.

Produkter som är ömtåliga eller löper ut snabbt, till exempel mat eller drycker som förstörs utan tillräcklig kylning, omfattas inte av denna uppsägningspolicy. Förseglade produkter som inte kan returneras av hälso- eller hygienskäl och som har öppnats efter leverans har inte heller rätten att sägas upp. Slutligen är dagstidningar, tidskrifter eller magasin, med undantag för prenumerationer, inte heller föremål för returnering.

Om du i samma beställning har köpt flera produkter som har levererats i separata leveranser, kommer uppsägningsperioden att löpa ut 14 kalenderdagar efter det datum du eller en auktoriserad tredje part, annan än fraktfirman, mottog den sista produkten.

Om du köpte en prenumeration för leverans av produkter under en viss tidsperiod, upphör uppsägningsperioden 14 kalenderdagar efter det att du eller en auktoriserad tredje part, annan än fraktfirman, mottog den sista produkten.

När din retur har mottagits kommer vi att kreditera dig den ursprungliga kostnaden plus eventuella fraktkostnader du betalade vid inköpstillfället, men du kommer att vara ansvarig för eventuella returkostnader.

Kunden skall ansvara för eventuell minskning av produktvärdet som följer av all manipulering av produkten annat än vad som är nödvändig för produkttypen, dess egenskaper eller dess driftsätt.

Kunden skall meddela sin önskan om att avbryta med en metod de är berättigad till: genom att ringa, genom att skicka e-postmeddelande till [email protected] eller genom att skicka ett brev till adressen som anges i dessa regler och villkor, utöver att påbörja returneringen av produkten via post, med kostnaderna som gäller för sådan retur. Åtgärden av att returnera paketet till följande adress skall i sig vara tillräckligt för att avbryta en beställning enligt detta avsnitt: Calle del Mediterráneo s/n planta 1ª puerta B, edificio Solimar, C.P. 29780, de Nerja.

Vi tillhandahåller även en formulärmall för uppsägning i slutet av det här dokumentet, men krävs inte för att behandla din retur.

Efter mottagandet av meddelandet om retur (om tillämpligt) och föremålet som ska returneras, kommer Paradise a la carte, S.L. inom 14 dagar att behandla återbetalningen av det belopp som användaren betalat, inklusive skatter och fraktkostnader, utan att reducera beloppet eller bedöma eventuell returavgift. Återbetalningen kommer att behandlas med samma sätt som varan betalades med, om du inte uppger annat.

Användaren är endast ansvarig för skada på produktvärdet som härrör från användning som inte överensstämmer med överenskommen användning, eller inte överensstämmer med produktens art – för eventuella skador som orsakats av hänsynslöst misslyckande att följa underhållsinstruktionerna för produkten – eller eventuella skador som uppstår på grund av avsiktlig handling.

I händelse av att returen beror på en produktdefekt, garanterar företaget alla rättigheter och garantier som föreskrivs i lagen om bristfälliga produkter enligt gällande lag, och där företaget ansvarar för eventuella fraktkostnader.

Rätten till uppsägning gäller endast för konsumenter, inklusive juridiska personer och ideella enheter utan självständig juridisk status, som bedriver verksamhet annat än affärsverksamhet eller kommersiell verksamhet. Handlare eller företag som gör inköp som en del av sin affärs- eller affärsverksamhet har inte rätt till uppsägning. Du kan ladda ned uppsägningsmallen i slutet av det här dokumentet.


15.- Ansvar.
Användaren är ensam ansvarig för eventuella skador som uppstår på grund av hur produkten används, och gottgör https://paradisealacarte.com/ för allt ansvar som uppstår på grund av eventuella skador som uppkommer vid felaktig användning av sådan produkt. I synnerhet är användaren ansvarig för:

All användning som bryter mot dessa allmänna regler och villkor, rådande lagar, moraliska standarder, allmänt accepterade vanor och allmän ordning.

All användning som är inkonsekvent med de skriftliga indikationerna eller instruktionerna om drift och användning av produkten.

Allt ansvar som uppstår på grund av precisionen, noggrannheten, giltigheten och den aktuella karaktären av informationen som tillhandahålls på vart och ett av de formulär som krävs av Paradise a la carte, S.L. på Webbplatsen.

Alla direkta eller indirekta skador i samband med personuppgifter som krävs för inköpet av produkten, orsakade av tredje part om användaren förlorade, avslöjade, försummade eller på något sätt lämnade sådana uppgifter till en tredje part, som orsakas av användaren.

16.- Rätt att avslå beställningen.
Paradise a la carte, S.L. förbehåller sig rätten att exkludera eller förbjuda köpet av någon produkt om de fastställer att den kan bryta mot gällande lag, allmänna regler och villkor, moraliska standarder, allmänt accepterade vanor, allmän ordning, orsakar skada för tredje part, eller för orsaker som relateras till dess image och rykte, eller om Paradise a la carte, S.L. anser sådant avslag vara lämpligt. Under dessa omständigheter kan eventuella betalningar som har gjorts återbetalas.

Om de inköpta produkterna består av alkohol eller tobak, förbehåller distributören sig rätten att verifiera kundens ålder innan produkten levereras. Om det inte finns någon person över laglig ålder som tar emot leveransen har leveransservicen rätt att vägra leverera den del av beställningen som innehåller alkohol. Det är absolut förbjudet att sälja alkohol till minderåriga under 18 år. Vi kan begära ditt ID för att verifiera din ålder, och leveransservicen kan också vägra att leverera produkten om en minderårig tar emot beställningen.


17.- Information och Modifiering.
Paradise a la carte, S.L. garanterar att de har presenterat dessa allmänna regler och villkor för alla möjliga intressenter, före inköpet av någon produkt, och tillhandahåller tidigare meddelande. Användaren kan när som helst läsa dessa allmänna regler och villkor på vår Webbplats.

Dessa regler och villkor gäller endast från den tidpunkt de presenteras tills den ensidigt ändras, helt eller delvis. Användaren har ansvaret att konsultera våra allmänna regler och villkor för försäljning varje gång han eller hon besöker vår Webbutik.

Om någon bestämmelse skulle visa sig vara ogiltig eller oförklarlig, skall sådan ogiltighet eller verkställbarhet inte påverka de återstående bestämmelserna.


18.- Tilldelning och insättning av ersättare.
Paradiset a la carte, S.L. kan, för att kunna tillhandahålla sina produkter, avtala med tjänsteleverantörer, och samarbeta med eller tilldela slutliga kontrakt till tredje parts enheter för att tillhandahålla dessa produkter helt eller delvis med grunden att de olika transaktionerna kan avslutas.

19.- Uppsägning och Upplösning.

Detta avtal skall upphöra att gälla om båda parter fullföljer alla skyldigheter som avtalats enligt detta avtal, eller om någon av grunderna för uppsägning uppfylls av någon av parterna, eller om en part begår ett väsentligt brott mot någon av de skyldigheter som upprättats i detta avtal.


20.- Meddelanden.
Meddelanden ska skickas med något tillförlitligt medel till följande adress: Paradise a la carte, S.L.; Calle del Mediterráneo s/n planta 1ª puerta B, edificio Solimar, C.P. 29780, de Nerja.


21.- Styrande lag, tillämplig jurisdiktion och effektiv löptid.
Paradise a la carte, S.L. meddelar härmed att detta juridiska meddelande och de allmänna reglerna och villkoren för köp, i alla avseenden, regleras av spansk lag. Detta avtal utarbetades på spanska.

Om konsumenten har rättsligt skydd att göra det, kan han eller hon lämna in en fordran eller ansökan från sitt hemlands jurisdiktion.

Båda parterna underställer sig den exklusiva jurisdiktionen hos domstolarna och tribunalerna i Nerja (Spanien), och avstår uttryckligen från rätten till någon annan jurisdiktion under följande omständigheter:

Köparen är bosatt utanför Europeiska unionen och att det i ett sådant land med rättslig hemvist inte finns någon tvåsidig eller flersidig överenskommelse med Spanien som förbjuder val av lag och forumavtal.

Om köpet görs av ett företag som bedriver verksamhet eller yrkesverksamhet.

22.- Kontakta oss.
Om du har frågor gällande dessa regler och villkor, eller om du vill komma med förslag eller rekommendationer, vänligen skriv till oss på följande e-postadress: [email protected]

23.- Tvistlösning online.
Enligt EU-förordning 524/2013 om tvistlösning online (ODR – Online Dispute Resolution) för konsumenttvister, informerar vi härmed att du som konsument har tillgång till denna process för att lösa diverse tvister som uppstår genom online-försäljning av produkter och tjänster i hela EU.


ODR-plattformen (Online Dispute Resolution) som tillhandahålls av EU finns tillgänglig via:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

För mer information, besök följande länk:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0524

Du kan ladda ned det juridiska meddelandet och allmänna regler och villkor här.

Du kan ladda ned uppsägningsmallen här.